Životní prostředí | Povrchové úpravy kovů | Bomex

Životní prostředí

Společnost BOMEX - CZ s.r.o. vytvořila, zavedla, udržuje a neustále zlepšuje dokumentovaný systém environmentálního managementu podle ČSN EN ISO 14001:2016.

Společnost BOMEX - CZ s.r.o. vytvořila, zavedla, udržuje a neustále zlepšuje dokumentovaný systém environmentálního managementu podle ČSN EN ISO 14001:2016.

Provozovna společnosti se nachází v nádherném Valašském údolí, kde obklopující příroda slouží jako stálá připomínka nutnosti zachování čistého a stabilního životního prostředí i pro další generace.

 

Snižování negativního vlivu naší činnosti na životní prostředí je u nás součástí nejen každodenního rozhodování, ale také dlouhodobého plánování, od rutinních rozhodnutí o nakládání s obaly po dlouhodobé investiční záměry.

 

Vedení společnosti nastavilo a zavázalo se neustále zdokonalovat zodpovědnou environmentální kulturu, která nám umožňuje implementovat a dodržovat zásady, jejichž cílem jsou pozitivní environmentální změny, a zároveň zajišťuje výrobu kvalitních produktů.

 

Obezřetné a zodpovědné chování našich pracovníků nám pomáhá k minimalizaci dopadů na životní prostředí.

Majitel společnosti vyhlašuje tuto politiku životního prostředí.

 

Společnost BOMEX - CZ s.r.o., jako výrobní firma poskytující služby v oblasti povrchových úprav, si uvědomuje svou odpovědnost za negativní vlivy své činnosti na životní prostředí a zavazuje se trvalému snižování těchto následků na životní prostředí. Hlavními zásadami firemní strategie s cílem minimalizovat zátěže na životní prostředí jsou:

Certifikát ISO 14001:2016 společnosti BOMEX - CZ s.r.o. ke stažení v českém, anglickém a německém jazyce.

Co by Vás mohlo dále zajímat

Zajímáme se také o životní prostředí

Kvalita především

Jiná zajímavá technologie