Co je to černý elox?

Černý elox je specifický typ eloxování, který se používá k povrchové úpravě hliníkových a dalších kovových materiálů tak, aby získaly černý povrchový vzhled. Tento proces se provádí aplikací anodické oxidace na hliník, následované barvením černou barvou a utěsněním oxidového povlaku. Obvyklý postup pro vytvoření černého eloxu je: 
    • Příprava povrchu: Hliníkový materiál je důkladně očištěn od koroze, nečistot a mastnoty, k zajištění správné tvorby oxidové vrstvy a její adheze k podkladovému materiálu. 
    • Anodická oxidace: Na povrchu hliníkového materiálu se v elektrolytu působením elektrického proudu vytváří tenká a porézní oxidová vrstva. 
    • Barvení: Po anodické oxidaci se hliník ponoří do černého barvicího roztoku. Tato látka pronikne do pórů oxidové vrstvy, což dává povrchu černý vzhled. 
    • Utěsnění neboli sealing: Nakonec je oxidový povrch utěsněn, tedy jsou uzavřeny póry povlaku, což zajišťuje dlouhodobou stabilitu černého zabarvení. K utěsnění povrchu je možné použít několik různých metod. 
Černý elox se často využívá v různých průmyslových odvětvích, jako jsou automobilový průmysl, letectví, elektronika a mnoho dalších, kde je požadován odolný a esteticky přitažlivý povrchový vzhled hliníkových komponent a dílů. Tato úprava může být také použita pro dekorativní a designové účely.
eloxovani_3