Anodická oxidace

Eloxování, také známé jako anodická oxidace, je proces povrchové úpravy kovů, zejména hliníku, který zlepšuje jejich odolnost vůči korozi, vytváří estetický vzhled a zvyšuje jejich odolnost proti opotřebení. Tento proces spočívá v umělém vytváření oxidové vrstvy na povrchu hliníkové slitiny, přičemž tato vrstva má několik výhod:
  • Odolnost proti korozi: Oxidová vrstva chrání kov před působením vnějšího prostředí, jako jsou vlhkost, chemikálie a korozivní látky.
  • Odolnost proti opotřebení: Eloxovaný povrch je tvrdší a odolnější proti poškození než neupravený kov.
  • Estetický vzhled: Proces eloxování umožňuje aplikovat různé barvy a povrchové úpravy na hliníkový povrch, což umožňuje vytvářet atraktivní a dekorativní vzhled.

Proces eloxování obvykle zahrnuje následující kroky:

  • Příprava povrchu: Povrch hliníkového materiálu je obvykle ponorem do série lázní důkladně očištěn od přirozené koroze, nečistot a mastnoty.
  • Anodická oxidace: Na povrchu hliníkového materiálu se působením elektrického proudu v elektrolytu vytváří tenká a porézní oxidová vrstva.
  • Barvení: Poréznosti oxidové vrstvy je možné využít k zabarvení materiálu a tím získání dekorativního vzhledu. K barvení se používají různé látky a postupy. 
  • Sealing neboli utěsnění: Jako finální krok eloxování je možné porézní povrch utěsnit, tedy uzavřít póry oxidové vrstvy, což zabraňuje následnému znečištění eloxovaného povrchu a blednutí zabarvení.

Eloxování je často využíváno v průmyslu, zejména ve výrobě automobilů, letadel, elektrotechnických zařízení, stavebních materiálů a v mnoha dalších aplikacích, kde je vyžadována zvýšená odolnost povrchu proti opotřebení, odolnost koroznímu působení a estetický vzhled. 
eloxovani_4